Nigeria

Coneix Nigèria

La República Federal de Nigèria integra 36 estats i és el país más poblat d´África amb 151.000.000 habitants, la cinquena part de la població de de tot el continent.

Conta amb un àrea de 923.768 kilòmetres quadrats i té una elevada taxa de creixement anual (el 2,8%), que farà que es dupliqui el número d´habitants el 2050.

Està situada al Golf de Guinea, sobre el que desemboca el riu Níger. La part nord del país és àrida i seca per la influència del Sahara, en contrast amb la zona sur, humida i fèrtil, on es concentra la major part de la població.

Els recursos naturals de Nigèria són: el gas natural, el petroli, el mineral de ferro, el carbó, la pedra caliza, el niobi, el plom i el zinc.

Nigèria té més de 60.000 milions de barrils de petroli, la dècima reserva més gran del món. Les reserves de gas natural s´estimen en 185 trillons cúbics, la sèptima reserva més gran del món i la més gran d`África. També té abundants terres de cultiu.

A Nigèria conviuen més de 250 grups ètnics. Els més significatius són Hausa i Fulani (el 29 per cent), Yoruba (el 21 per cent), Igbo (18 per cent), i Ijaw (el 10 per cent). L´Hausa i Fulani han dominat tradicionalment al nord, el Yoruba al sudoeste, l´Igbo a l´est, i el Ijaw al delta del Níger.

La llengua oficial és anglès. Altres idiomes àmpliament utilitzats són l´Edo, Efik, Fulani, Adamawa Fulfulde, Hausa, Idoma, Igbo (Ibo), Kanuri, Yoniba, i Yoruba.

 

Nigèria conta amb la matèria primera i recursos naturals suficients que, amb l´aplicació de la tecnologia i processos de producció apropiats, promouran connexions entre els seus recursos crus i naturals, capacitat de producció i indústria.

L´economia nigeriana ha aconseguit suportar el temporal i la caiguda dels mercats financers i està creixent.

Al 2010 Nigèria té un dels nivells de creixement més elevats del món. Les previsions del Govern indiquen que, durant el passat curs, el país va elevar el seu PIB un 8,1% i, aquesta dada és superior al 7% aconseguit el 2009. ¿La clau? El comerç exterior dels últims cinc anys.

Les previsions indiquen que Nigèria creixeria un 6,9% durant aquest any, encara que els organismes internacionals com el FMI aposten pel 8,1%.

 

Al 2008 les exportacions de Nigèria van arribar als 83.000 milions de dòlars, una xifra que quadruplica els 21.000 milions que va registrar al 2003. Les explicacions de l´Executiu respecte aquest creixement són la diversificació dels enviaments, que avancen lentament cap als serveis i cap a una altre tipus de matèries primeres que s’allunyen del tradicional petroli, base de l’economia nigeriana. És el sisè productor de cru del món i la indústria representa un 20% del PIB del país i el 85% de les seves exportacions de matèries primeres.

L’altre factor de creixement de Nigèria és la seva ascendent estabilitat política. Això ha fet que els inversors estrangers hagin començat a desembarcar al país (durant els últims cinc anys), especialment en negocis relacionats amb els hidrocarburs i amb les encara no explotades reserves que posseeix. Les dades de la Conferència de les Nacions Unides sobre comerç i desenvolupament mostren que entre 2006 i 2008 la mitja dels fluxos d´Inversió Extranjera Directa (IED) cap a Nigèria van ser de 13.000 milions d´euros, 10 vegades superior a la inversió registrada durant els anys nouranta. S´espera que en aquest any es superin les xifres.